Vitba Winter 2015
Vitebsk
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
Combined First
Second Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Second Round
Final
5x5x5 Cube
Combined First
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
First Round
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
Combined First
Second Round
Final
3x3x3 With Feet
Combined Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
Combined First
Second Round
Final
Clock
Combined Final
Skewb
Combined First
Second Round
Final
Square-1
Combined First
Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Alexey Mikhailov
Anatoly Kim
Andrey Zavadskiy
Anna Popovich
Deni Mintzaev
Ekaterina Popovich
Gleb Kolos
Ilya Anishchenko
Ilya Tereshko
Ilya Zaitsev
Ivan Terekh
Ivan Torgashov
Ivan Zabrodin
Nikita Chistyakov
Petr Zaitsev
Rustam Valeev
Sergey Chushkin
Ustin Vashchenko
Viktor Danilov
Vladimir Okenchits
Vladimir Zhuravlev
Vladislav Grishchenkov
Vladislav Kaminskiy
Vladislav Pyatnitsa
 
Schedule
 

Monday - January 5th, 2015

08:45


REGISTRATION

09:00

OPENING CEREMONY

09:30

Rubik's Cube: BLD

 First Round
10:05

5x5x5 Cube

 Combined First - Cutoff 3:00 - Limit 3:30
10:45

6x6x6 Cube

 C. Final - Cutoff 3:30 - Limit 4:00
11:15

Clock

    C. First - Cutoff 1:00 - Limit 1:10
11:35

3x3x3 One-Handed

 Combined First
Cutoff 1:30 - Limit 2:00
12:25

3x3x3 Blindfolded

    Final
12:50

4x4x4 Cube

 Combined First
Cutoff 1:30 - Limit 1:55
13:35

LUNCH

14:30

7x7x7 Cube

 Combined Final - Cutoff 5:50 - Limit 6:00
15:05

3x3x3 Fewest Moves

 Final
16:20

Rubik's Cube: WF

 Combined Final - Cutoff 2:00 - Limit 2:25
16:50

BREAK

17:00

4x4x4 Cube

 Second Round
17:30

Clock

   Final - Limit 1:00
17:45

3x3x3 Multi-Blind

 Final
First Attempt
19:30

4x4x4 Blindfolded

 Final - Anytime during the day
Tuesday - January 6th, 2015

08:40

3x3x3 Multi-Blind

Final
Second Attempt
09:55

3x3x3 Cube

 First Round - Limit 3:00
10:30

Megaminx

 Combined Final
Cutoff 3:30 - Limit 3:40
11:15

Square-1

    Combined First - Cutoff 1:30 - Limit 1:40
11:40

2x2x2 Cube

    First Round - Limit 1:30
12:05

Pyraminx

    First Round - Limit 1:00
12:30

Skewb

    First Round - Limit 1:00
12:55

Square-1

    Final - Limit 1:00
13:15

LUNCH

13:50

2x2x2 Cube

 Second Round - Limit 1:00
14:20

3x3x3 Cube

    Second Round - Limit 1:00
14:40

3x3x3 One-Handed

    Second Round - Limit 40.00
15:00

2x2x2 Cube

    Final - Limit 20.00
15:20

Pyraminx

    Second Round - Limit 30.00
15:40

Skewb

    Second Round - Limit 30.00
16:00

4x4x4 Cube

    Final - Limit 1:20
16:25

3x3x3 One-Handed

    Final - Limit 35.00
16:45

Pyraminx

    Final - Limit 25.00
17:05

Skewb

    Final - Limit 25.00
17:25

BREAK

17:40

3x3x3 Cube

    Final
18:00

AWARDS

19:30

5x5x5 Blindfolded

 Final - Anytime during the day
All times are EEST (GMT+3)