Saint Petersburg Open 2014
Pushkin, St. Petersburg
Russia
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Second Round
Final
5x5x5 Cube
Combined First
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Second Round
Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
First Round
Second Round
Final
Clock
Combined Final
Skewb
First Round
Final
 
Competitors
Aidar Aminev
Alexander Borisenok
Alexander Kapustin
Alexey Mikhailov
Alexey Sudar
Anastasia Alexandrova
Anastasia Babenkova
Anton Sobolev
Dmitry Dobrjakov
Dmitry Lavrov
Evgeniy Alekseev
Fyodor Ivanov
Ilya Tereshko
Ilya Vakulenko
Ivan Kuznetsov
Ivan Torgashov
Ivan Zabrodin
Kirill Kuznetsov
Kirill Litvinov
Kirill Shalashov
Maxim Melnik
Mikhail Feigin
Mikhail Murzin
Nikita Kataev
Pavel Galaktionov
Roman Fesenko
Sergey Badyrov
Sergey Korenko
Sergey Pileev
Viktor Antonov
Vladimir Okenchits
Vladislav Vinokurov
Vyacheslav Sizov
Yuri Sapunov
 
Schedule
 

Saturday - October 25th, 2014

09:00


REGISTRATION

09:10

OPENING CEREMONY

09:20

Clock

 Combined Final
Cutoff 30.00
10:20

Rubik's Cube: BLD

 First Round
10:50

3x3x3 Fewest Moves

 Final
First Attempt
12:00

LUNCH

12:40

3x3x3 Fewest Moves

Final
Second Attempt
13:50

2x2x2 Cube

 First Round
14:25

5x5x5 Cube

 Combined First
Cutoff 4:00
15:10

3x3x3 Cube

 First Round
15:55

3x3x3 Fewest Moves

Final
Third Attempt
Sunday - October 26th, 2014

09:00

7x7x7 Cube

 Combined Final - Cutoff 7:00
09:35

3x3x3 One-Handed

 First Round
10:15

6x6x6 Cube

 Combined Final - Cutoff 5:00
10:45
11:20

4x4x4 Cube

 Combined First - Cutoff 2:00
12:00
12:30

2x2x2 Cube

    Second Round
12:55

4x4x4 Cube

 Second Round
13:30
14:00

3x3x3 Blindfolded

   Second Round
14:25

LUNCH

15:05

Pyraminx

    Second Round
15:30

3x3x3 One-Handed

 Second Round
16:00

3x3x3 Cube

 Second Round
16:30

Megaminx

 Combined Final
Cutoff 4:00
17:15

4x4x4 Cube

    Final
17:40

Skewb

   Final
17:55

2x2x2 Cube

    Final
18:10

Pyraminx

    Final
18:30

5x5x5 Cube

 Final
19:00

3x3x3 Blindfolded

   Final
19:20

3x3x3 One-Handed

    Final
19:40

3x3x3 Cube

 Final
20:40

AWARDS

All times are MSK (GMT+4)