OktoberBrest 2014
Brest
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Second Round
Final
5x5x5 Cube
Combined First
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
First Round
Final
3x3x3 Fewest Moves
First Round
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Second Round
Final
3x3x3 With Feet
Combined Final
Megaminx
Combined First
Second Round
Final
Pyraminx
First Round
Second Round
Final
Clock
Combined First
Final
Skewb
First Round
Second Round
Final
Square-1
Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Aleksey Soloninko
Alexander Ben
Alexander Revyako
Anatoly Kim
Andrey Syritsa
Artem Melikian (Артем Мелікян)
Artem Savosik
Bogdan Dovbysh
Daniil Shamotenko
Dzmitry Melesh
Evgeniy Ignatyuk
Gleb Kolos
Ignat Chigrin
Igor Mamutkin
Ilya Samoylich
Ilya Tereshko
Ilya Yaroshuk
Ilya Zabrodsky
Ivan Zabrodin
Ivan Zvyagov
Kirill Tereshchuk
Konstantin Gumyanko
Mikhail Kochenov
Oleg Sechko
Pavel Nepogodin
Pavel Yushkevich
Sergey Melnik
Sergey Novik
Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров)
Vladislav Kaminskiy
Vladislav Ushakov
 
Schedule
 

Friday - October 17th, 2014

10:00

REGISTRATION

10:15

5x5x5 Cube

 Combined First
Cutoff 4:00
10:15

5x5x5 Blindfolded

 Final
11:05

Megaminx

 Combined First
Cutoff 4:00
11:55
12:25

6x6x6 Cube

    C. Final - Cutoff 6:00
12:50

7x7x7 Cube

 C. Final - Cutoff 8:00
13:20

LUNCH

14:20

3x3x3 WF

    C. Final
14:40

5x5x5 Cube

 Second Round
15:15

3x3x3 Multi-Blind

 Final
First Attempt
16:35
17:10

5x5x5 Cube

   Final
17:35

3x3x3 Fewest Moves

 First Round
Saturday - October 18th, 2014

10:00


REGISTRATION

10:00

4x4x4 Cube

 Combined First - Cutoff 2:30
10:00

4x4x4 Blindfolded

 Final
10:40

2x2x2 Cube

 First Round
11:10

3x3x3 Fewest Moves

 Final
First Attempt
12:20

OPENING CEREMONY

12:35

3x3x3 Cube

 First Round
13:10
13:40

LUNCH

14:40

3x3x3 One-Handed

 First Round
15:10

3x3x3 Blindfolded

    First Round
15:35

Clock

    Combined First - Cutoff 30.00
16:00

3x3x3 Fewest Moves

Final
Second Attempt
17:10

Megaminx

    Final
17:35

4x4x4 Cube

 Second Round
18:15

Clock

    Final
18:35

3x3x3 Fewest Moves

Final
Third Attempt
Sunday - October 19th, 2014

10:00

REGISTRATION

10:00

3x3x3 Multi-Blind

Final
Second Attempt
11:20
11:50

2x2x2 Cube

    Second Round
12:15

Pyraminx

    Second Round
12:40

3x3x3 One-Handed

 Second Round
13:10

3x3x3 Cube

 Second Round
13:40
14:10

LUNCH

15:10

Pyraminx

    Final
15:35

3x3x3 Blindfolded

    Final
15:55

2x2x2 Cube

    Final
16:20

Skewb

 Final
16:50

4x4x4 Cube

 Final
17:30

3x3x3 One-Handed

 Final
18:00

3x3x3 Cube

 Final
19:00

AWARDS

All times are EEST (GMT+3)