Dvina Open 2014
Novopolotsk
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
First Round
Second Round
Final
5x5x5 Cube
First Round
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
First Round
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Second Round
Final
3x3x3 With Feet
Combined Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
First Round
Final
Clock
Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Alexey Polyashov
Anatoly Kim
Anatoly Titkov
Andrey Molchan
Artem Savosik
Dmitry Aniskin
Dmitry Dergunov
Dmitry Dobrjakov
Evgeniy Ignatyuk
Evgeny Chak
Gleb Kolos
Ilya Anishchenko
Ilya Tereshko
Ilya Yaroshuk
Ilya Zabrodsky
Ivan Terekh
Ivan Torgashov
Ivan Zabrodin
Ivan Zvyagov
Mariya Skorobogataya
Nikita Chistyakov
Nikita Loyko
Oleg Gritsenko
Oleg Sechko
Pavel Galaktionov
Pavel Yushkevich
Rustam Valeev
Semen Gridnev
Sergey Novik
Ustin Vashchenko
Viktor Danilov
Vladimir Chekurin
Vladislav Kaminskiy
Vladislav Kravchenko
Vladislav Pyatnitsa
Vladislav Ushakov
Vladislav Vavilov
 
Schedule
 

Saturday - July 19th, 2014

09:00

REGISTRATION

09:15

OPENING CEREMONY

09:30
09:30

5x5x5 Blindfolded

 Final
10:00

2x2x2 Cube

 First Round
10:35

3x3x3 Cube

 First Round
11:10

3x3x3 Fewest Moves

 Final
First Attempt
12:20

4x4x4 Cube

 First Round
13:05

Rubik's Cube: OH

 First Round
13:45

3x3x3 Fewest Moves

Final
Second Attempt
14:55

LUNCH

15:25
15:55

3x3x3 Blindfolded

    First Round
16:20

5x5x5 Cube

 First Round
17:20

2x2x2 Cube

 Second Round
17:50

4x4x4 Cube

 Second Round
18:30

3x3x3 One-Handed

 Second Round
19:00

Megaminx

 Combined Final
Cutoff 3:00
19:45

3x3x3 Fewest Moves

Final
Third Attempt
Sunday - July 20th, 2014

09:00

3x3x3 Multi-Blind

 Final
10:20

3x3x3 Cube

 Second Round
10:20

4x4x4 Blindfolded

 Final
10:50

Square-1

 Final
11:30

Clock

 Final
12:05

Rubik's Cube: WF

 C. Final - Cutoff 3:30
12:45

6x6x6 Cube

 Combined Final
Cutoff 6:00
13:30

7x7x7 Cube

 Combined Final
Cutoff 9:00
14:20

LUNCH

15:20

Skewb

 Final
15:50

2x2x2 Cube

    Final
16:10

Pyraminx

    Final
16:30

4x4x4 Cube

    Final
16:50

3x3x3 Blindfolded

    Final
17:15

5x5x5 Cube

    Final
17:40

3x3x3 One-Handed

    Final
18:00

3x3x3 Cube

 Final
19:15

AWARDS

All times are EEST (GMT+3)