Didas Brest 2014
Brest
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
First Round
Final
5x5x5 Cube
Combined Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
First Round
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Final
3x3x3 With Feet
Combined Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
First Round
Second Round
Final
Clock
Combined Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Combined Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Aleksey Avtushko
Aleksey Soloninko
Alexander Ben
Alexandr Alexeev
Anatoly Kim
Andrei Hiziuk
Andrey Chovgan
Andrey Mihaevich
Anton Brishtel
Artem Chuzhov
Artem Savosik
Bogdan Dovbysh
Danil Kharkevich
Danil Lutkov
Denis Krisyuk
Dmitry Boltov
Dmitry Kravchuk
Dmitry Matveichev
Dmitry Zvyagintsev
Dzmitry Melesh
Ekaterina Shulyak
Evgeniy Ignatyuk
Ignat Chigrin
Igor Mamutkin
Ihor Bilchenko (Ігор Більченко)
Ilya Anishchenko
Ilya Sinitsa
Ilya Tereshko
Ilya Yaroshuk
Ilya Zabrodsky
Ivan Zabrodin
Kirill Tereshchuk
Maxim Bondatskiy
Natalia Ivanyuk
Nikita Loyko
Nikita Pushnov
Oleg Gritsenko
Oleksandr Lutsiuk (Олександр Луцюк)
Olga Tikhonovich
Pavel Loposhuk
Pavel Shcherbak
Pavel Yushkevich
Philip Khursevich
Ravil Gafurov
Roman Chaley
Roman Danilchik
Sergey Korenko
Sergey Melnik
Sergey Novik
Ustin Vashchenko
Valentin Marchuk
Viktor Danilov
Vitaliy Kozlov
Vladislav Kaminskiy
Vladislav Pugach
Vladislav Sidorchik
Vladislav Vavilov
Yaroslav Ivanashev
Yury Yaskel
 
Schedule
 

Saturday - April 26th, 2014

10:00

REGISTRATION

10:15

Skewb

    First Round
10:15

5x5x5 Blindfolded

 Final
10:40

2x2x2 Cube

 First Round
11:15
11:50

3x3x3 Cube

 First Round
12:35

3x3x3 Fewest Moves

 Final
First Attempt
13:50

4x4x4 Cube

 First Round
15:05

LUNCH

15:45

3x3x3 Blindfolded

 First Round
16:35

3x3x3 Fewest Moves

Final
Second Attempt
17:50

3x3x3 One-Handed

 First Round
18:30

Megaminx

 Combined Final
Cutoff 3:00
19:45

3x3x3 Fewest Moves

Final
Third Attempt
Sunday - April 27th, 2014

10:00

3x3x3 Multi-Blind

 Final
11:20

4x4x4 Blindfolded

 Final
11:20

2x2x2 Cube

 Second Round
11:50
12:20

3x3x3 Cube

 Second Round
12:50

2x2x2 Cube

    Final
13:05

Square-1

 C. Final - Cutoff 1:30
13:40

Clock

 C. Final - Cutoff 30.00
14:15

Skewb

    Final
14:30

Rubik's Cube: WF

 C. Final - Cutoff 3:00
15:05

LUNCH

15:45

6x6x6 Cube

 Combined Final - Cutoff 5:00
16:20

7x7x7 Cube

 Combined Final - Cutoff 7:00
17:00

3x3x3 Blindfolded

    Final
17:20

5x5x5 Cube

 Combined Final
Cutoff 3:00
18:10

Pyraminx

    Final
18:25

4x4x4 Cube

    Final
18:45

3x3x3 One-Handed

    Final
19:05

3x3x3 Cube

 Final
20:15

AWARDS

All times are FET (GMT+3)