Cuberussia in Kalmykia 2017
Elista, Republic of Kalmykia
Russia
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
First Round
Final
5x5x5 Cube
Final
7x7x7 Cube
Final
3x3x3 Blindfolded
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Final
Megaminx
Final
Pyraminx
First Round
Final
Clock
Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Alexander Duyunov
Alina Kusminova
Anton Shcherbakov
Artur Kayumov
Bair Tyurbeev
Damir Churyunov
Damir Denishov
Damir Onikov
Daniil Popov
Dmitriy Chernookiy
Dolgan Kanaev
Esedullah Ragimov
Ilya Ekhaev
Ilya Tsiareshka
Ivan Osovik
Maksim Talykov
Minya Onkurov
Oleg Eminov
Roman Grachev
Saveliy Surikov
Serafim Vyshentsev
Sergey Kachanov
Stepan Gorbulin
Tseren Tyurbeev
Victor Poddubnyi
Vyacheslav Lopukhov
Yaroslav Zelepukhin
 
Schedule
 

Saturday - August 5th, 2017

08:50


REGISTRATION

09:00

5x5x5 Cube

 Final
10:00

5x5x5 Blindfolded

Final
10:00

7x7x7 Cube

 Final
10:50

Square-1

 Final
11:25

OPENING CEREMONY

11:40

3x3x3 Cube

 First Round
12:40

LUNCH

13:40

3x3x3 Cube

 Second Round
14:30

3x3x3 Blindfolded

 Final
15:00

3x3x3 One-Handed

 First Round
15:50
16:30

Clock

 Final
17:15

Megaminx

 Final
18:15

3x3x3 One-Handed

    Final
18:40

3x3x3 Fewest Moves

 Final
Sunday - August 6th, 2017

08:50


REGISTRATION

09:00

3x3x3 Multi-Blind

 Final
10:15

4x4x4 Cube

 First Round
11:05

OPENING CEREMONY

11:15

2x2x2 Cube

 First Round
12:00
12:30

LUNCH

13:30

2x2x2 Cube

 Second Round
14:00

Skewb

 Final
14:30

4x4x4 Blindfolded

Final
14:30

4x4x4 Cube

 Final
15:20

Pyraminx

 Final
15:50

2x2x2 Cube

 Final
16:20

3x3x3 Cube

 Final
17:20

AWARDS

All times are MSK (GMT+3)