150th Cube Meeting in Brest 2017
Brest
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Final
5x5x5 Cube
Combined Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
Combined First
Final
3x3x3 With Feet
Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
First Round
Final
Clock
Combined Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Combined Final
4x4x4 Blindfolded
Final
5x5x5 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Aleksandr Paliukhovich
Alexander Katyukov
Alexander Orlov
Aliaksei Anisimau
Andrei Harchaniuk
Andrei Pivavarav
Andrey Lukashevich
Andrey Molchan
Anton Ketko
Artyom Sermyazhko
Daniil Daniliuk
Daniil Zubik
Darya Danyliuk
Diana Lukinova
Dmitri Arterchuk
Dmitry Korolev
Dzmitry Melesh
Dzmitry Radzko
Ilya Tsiareshka
Ivan Krotau
Ivan Terekh
Kirill Yarmak
Konstantin Solovyev
Leonid Palchenko (Леонід Пальченко)
Mikhail Kovalyov
Nikita Miarhasau
Oleg Sechko
Pavel Bondarovich
Tsimafei Kazlou
Vadim Smirnov
Vadim Stromchinsky
Valeria Zhurova
Valery Ezhikov
Viachaslau Kazak
Viktor Danilov
Vitaliy Sheshko
Vladislav Kaminskiy
Vladislav Kravchuk
Vladislav Pyatnitsa
Vladislav Shoshin
Vladislav Trukhanovich
Witali Bułatow
 
Schedule
 

Saturday - July 22nd, 2017

10:00


REGISTRATION

10:10

5x5x5 Cube

 Combined Final
Cutoff 2:10
10:55

3x3x3 One-Handed

 C. First - Cutoff 1:00
11:15

5x5x5 Blindfolded

 Final
11:25

Megaminx

 Combined Final
Cutoff 3:00
11:25

Clock

 Combined Final
Cutoff 1:00
12:25

SQ1

    C. Final - Cutoff 1:00
12:45
13:15

LUNCH

14:15

4x4x4 Cube

 Combined First - Cutoff 1:30
14:50

3x3x3 Blindfolded

 Final
15:20

6x6x6 Cube

 Combined Final
Cutoff 4:30
15:20

7x7x7 Cube

 Combined Final
Cutoff 6:00
16:10

3x3x3 One-Handed

    Final
16:25

Skewb

    Final
16:40

4x4x4 Cube

    Final
17:00

3x3x3 Fewest Moves

 Final
Sunday - July 23rd, 2017

10:00

3x3x3 Multi-Blind

 Final
11:05

3x3x3 With Feet

    Final
11:30

OPENING CEREMONY

11:40

3x3x3 Cube

 First Round
12:35

2x2x2 Cube

 First Round
13:10

LUNCH

14:10
14:30

4x4x4 Blindfolded

 Final
14:50

3x3x3 Cube

 Second Round
15:30

2x2x2 Cube

    Final
15:45

Pyraminx

    Final
16:00

3x3x3 Cube

 Final
17:00

AWARDS

All times are MSK (GMT+3)