PSU Winter 2017
Novopolotsk
Belarus
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Final
5x5x5 Cube
Combined First
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
Final
3x3x3 Fewest Moves
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Final
Megaminx
Combined First
Final
Pyraminx
First Round
Final
Clock
Combined First
Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Combined Final
4x4x4 Blindfolded
Final
3x3x3 Multi-Blind
Final
 
Competitors
Aliaksei Anisimau
Andrei Besedin
Andrey Monyak
Andrey Panasenya
Anton Besedin
Dmitry Aniskin
Dmitry Dergunov
Dmitry Kryuzban
Gleb Kolos
Igor Vasyutinskiy
Ilya Tsiareshka
Ilya Zabrodsky
Ivan Terekh
Nikita Loyko
Nikita Mesenzew
Vasili Zamkou
Viktor Danilov
Vladislav Grishchenkov
Vladislav Pyatnitsa
Vladislav Shoshin
Vladislav Ushakov
Yahor Shendzil
Yauheni Yudko
 
Schedule
 

Saturday - February 18th, 2017

09:00

5x5x5 Cube

 Combined First
Cutoff 2:50
09:50

Square-1

    Combined First - Cutoff 1:30
10:15

Clock

 Combined First - Cutoff 1:00
10:45

OPENING CEREMONY

11:10

3x3x3 Cube

 First Round
12:00

3x3x3 One-Handed

 First Round
12:00

4x4x4 Blindfolded

 Final
12:00

5x5x5 Blindfolded

Final
12:45

Megaminx

 Combined First
Cutoff 3:00
13:40
14:20

LUNCH

15:15

3x3x3 Fewest Moves

 Final
16:25

2x2x2 Cube

 First Round
16:55

Clock

    Final
17:10

Megaminx

 Final
17:10

Square-1

Final
17:40

Skewb

    First Round
18:00

4x4x4 Cube

 Combined First
Cutoff 3:00
Sunday - February 19th, 2017

09:00

3x3x3 Multi-Blind

 Final
10:00

7x7x7 Cube

 Combined Final - Cutoff 5:45
10:40

6x6x6 Cube

 C. Final - Cutoff 4:15
11:00

4x4x4 Blindfolded

Final
11:00

5x5x5 Blindfolded

Final
11:15
11:45

3x3x3 OH

    Second Round
12:10
12:45

3x3x3 BLD

    First Round
13:10

LUNCH

14:00

5x5x5 Cube

 Final
14:30

4x4x4 Cube

 Final
15:05

3x3x3 Cube

 Second Round
15:35

2x2x2 Cube

 Second Round
16:05

3x3x3 One-Handed

   Final
16:20

Pyraminx

   Final
16:40

Skewb

   Final
17:00

3x3x3 Blindfolded

   Final
17:15

2x2x2 Cube

   Final
17:30

3x3x3 Cube

    Final
17:45

AWARDS

All times are MSK (GMT+3)