Ural Autumn 2015
Chelyabinsk
Russia
 
3x3x3 Cube
First Round
Second Round
Final
2x2x2 Cube
First Round
Second Round
Final
4x4x4 Cube
Combined First
Final
5x5x5 Cube
Combined First
Final
6x6x6 Cube
Combined Final
7x7x7 Cube
Combined Final
3x3x3 Blindfolded
Final
3x3x3 One-Handed
First Round
Final
Megaminx
Combined Final
Pyraminx
First Round
Final
Clock
Final
Skewb
First Round
Final
Square-1
Final
 
Competitors
Anastasia Dyurdeeva
Anatoliy Cherepov
Anton Izmaylov
Anton Lagunov
Artem Pavlov
Denis Vasev
Edik Ryabchenko
Elizaveta Khayorova
Igor levin
Irina Babkina
Irina Staneva
Kirill Pavlov
Matvey Sadovnikov
Maxim Chechnev
Nikita Kupriyanov
Nikita Lukashev
Oleg Martynov
Pavel Gorbunov
Roman Kiliyenko
Semyon Terskov
Sergey Lahno
Sergey Shmakov
Sergey Sokolov
Vasily Stasyev
Vladislav Botvinko
Vyacheslav Melnikov
Yulia Koklugina
 
Schedule
 

Saturday - October 24th, 2015

09:00

REGISTRATION

10:00

2x2x2 Cube

 First Round
10:30
11:00

3x3x3 Cube

 First Round
11:40

3x3x3 One-Handed

 First Round
12:20

4x4x4 Cube

 Combined First - Cutoff 3:00
13:00

LUNCH

14:00

5x5x5 Cube

 Combined First
Cutoff 5:00
14:50
15:20

Megaminx

 Combined Final - Cutoff 5:00
16:00

Square-1

 Final
16:30

7x7x7 Cube

 Combined Final
Cutoff 15:00
Sunday - October 25th, 2015

09:30

REGISTRATION

10:00

2x2x2 Cube

 Second Round
10:30

3x3x3 Cube

 Second Round
11:00

Skewb

    Final
11:20

4x4x4 Cube

 Final
12:00

6x6x6 Cube

 Combined Final
Cutoff 10:00
13:00

LUNCH

14:00

Clock

 Final
14:30

5x5x5 Cube

 Final
15:10

Pyraminx

    Final
15:30

2x2x2 Cube

    Final
15:50

3x3x3 One-Handed

 Final
16:20

3x3x3 Blindfolded

 Final
17:00

3x3x3 Cube

 Final
17:30

AWARDS

All times are YEKT (GMT+5)